Huset

Vårt hus har sin unika historia.

Kökets timmerstomme kommer från en plats som hette Björke-Liane. Den tillhörde en liten bondgård som var lokaliserad till en trakt belägen allra längst upp i norra Dalsland. I gränsområdet till Norge. Vid flytten ner till Låttsbyn numrerades alla stockar. Därefter plockades trästommen ner. Sedan har stommen återuppbyggts. Vilket har skett, stock för stock. Till att bli denna huskropp som vi ser en idag. Sannolikt härrör dessa stockar från en byggnad som ursprungligen anlades för att ta in höet respektive för att tillvarata sädeskornen ur dess ax.

Den observante kan se att det exempelvis finns gamla borrhål. Hål som inte fyller någon funktion idag. Byggnaden kan dateras till 1800-talet, men flera av de återvunna stockarna har sannolikt en mycket högre ålder. Den andra byggnaden (som inrymmer vardagsrummet) är från Brålanda slätten och har tidigare varit sädesmagasin under tidigt 1900-tal. Dessa båda byggnader har nu fått en ny betydelse och då som bostadshus.

Här bor syskonfamiljerna Nordquist, Nilsson och Almlund som består av 4 syskon samt barn och barnbarn i varierande åldrar från 4 – 74.

  • Sjöutsikt
  • 100 meter till badplatsen
  • Underbar närhet till naturen